Dashboard
نرم افزار HMI Editor
ABB Company
عملکرد سیستم مانیتورنیگ ABB (HMI) شامل دو قسمت می باشد.
بخش اول HMI Editor که برای ساختاربندی و ترسیم پست و دیاگرام ها به صورت آفلاین استفاده می گردد.
بخش دوم Runtime که روی RTU 560 نصب می گردد.
توسط محیط HMI Editor کاربر می تواند صفحات مرتبط با نقشه پست ها، SLDها و ... را ایجاد نماید. در این محیط، کتابخانه ای به منظور ترسیم تجهیزات شبکه وجود دارد. همچنین کاربر می تواند المان ها را به صورت دینامیکی ترسیم نماید و پس از اضافه نمودن فایل کانفیگوریشن RTU به محیط HMI Editor، وضعیت تجهیزات مختلف را به صورت واقعی از پست بخواند. در این حالت بایستی فایل کانفیگوریشن و HMI ساخته شده را روی فلاش RTU آپلود نمود تا این دو فایل در کنار یکدیگر با هم در ارتباط باشند.
پیاده سازی و مانیتورینگ شبکه با نرم افزار HMI Editor با قابلیت های موجود در نرم افزار HMI Editor شرکت ABB که در ذیل ارائه شده است، امکانپذیر است.
نرم افزار HMI Editor شرکت ABB، سیستم های اسکادا، پروژه اسکادا، سیستم RTU، طراحی سخت افزار پست با RTU، پروتکل IEC101، پروتکل DNP3 پروتکل اینداکتیک
لینک دانلود